Ματιά

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τιμούμε στις 14 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Εορτή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τιμούμε στις 14 Ιουλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιξ θεόφθογγος, ώφθης του Πνεύματος, και αρετών υφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε, πάσι γαρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα, βίου καθαρότητας, διεκφαίνων την έλλαμψιν, τω πλούτω των ενθέων σου λόγων, δι’ ων ως φως τω κόσμω έλαμψας.

Απολυτίκιο Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου - 14 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου – 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα