Ματιά

Αγία Φεβρωνία

Τη μνήμη της Αγίας Φεβρωνίας τιμούμε στις 25 Ιουνίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Φεβρωνία

Τη μνήμη της Αγίας Φεβρωνίας τιμούμε στις 25 Ιουνίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Φεβρωνίας:

Ως της ασκήσεως ρόδον ηδύπνευστον, οσμήν αθλήσεως τω κόσμω έπνευσας, εις οσμήν μύρων του Χριστού δραμούσα ασχέτω πόθω· όθεν ως παρθένον σε και οσίαν και μάρτυρα, θαυμαστώς εδόξασε Φεβρωνία ο Κύριος, ω πρέσβευε υπέρ των βοώντων· χαίρε σεμνή οσιομάρτυς.

Απολυτίκιο Αγ. Φεβρωνίας - 25 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Φεβρωνίας – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα