Ματιά

Αγία Καλλιόπη

Τη μνήμη της Αγίας Καλλιόπης τιμούμε στις 8 Ιουνίου.

Αγία Καλλιόπη

Εορτή της Αγίας Καλλιόπης

Τη μνήμη της Αγίας Καλλιόπης τιμούμε στις 8 Ιουνίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Καλλιόπης

Του Σωτήρος το κάλλος εκ ψυχής αγαπήσασα, καλλιπάρθενε κόρη Καλλιόπη πανεύφημε, ηγώνισαι στερρώς υπέρ αυτού, και δόξης ηξιώθης θεϊκής, δια τούτο σου την μνήμην την ιεράν, τιμώμεν εκβοώντες σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν πταισμάτων άφεσιν.

https://youtu.be/cYN0eszFK90

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα