Αγία Καλλιόπη

Τη μνήμη της Αγίας Καλλιόπης τιμούμε στις 8 Ιουνίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Καλλιόπη

Εορτή της Αγίας Καλλιόπης

Τη μνήμη της Αγίας Καλλιόπης τιμούμε στις 8 Ιουνίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Καλλιόπης

Του Σωτήρος το κάλλος εκ ψυχής αγαπήσασα, καλλιπάρθενε κόρη Καλλιόπη πανεύφημε, ηγώνισαι στερρώς υπέρ αυτού, και δόξης ηξιώθης θεϊκής, δια τούτο σου την μνήμην την ιεράν, τιμώμεν εκβοώντες σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν πταισμάτων άφεσιν.

Απολυτίκιο Αγ. Καλλιόπης - 8 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Καλλιόπης – 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντα να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα