Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη

Τη μνήμη της Αγίας Ματρώνας της εν Θεσσαλονίκη τιμούμε στις 27 Μαρτίου.