Ματιά

Άγιοι Πατρίκιος, Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος

Τη μνήμη των Αγίων Πατρικίου, Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου τιμούμε στις 19 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιοι Πατρίκιος, Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος

Εορτή των Αγίων Πατρικίου, Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου

Τη μνήμη των Αγίων Πατρικίου, Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου τιμούμε στις 19 Μαΐου.

Απολυτίκιο των Αγίων Πατρικίου, Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου

Τετράς θεοφόρητος Ιεραρχών ιερών, Τριάδα την άκτιστον κατ’ εναντίον εχθρών, πανσόφως εκήρυξε, Πατρίκιος ο της Προύσης, θεηγόρος ποιμάντωρ, Ακάκιος συν Μενάνδρω και Πολύαινος άμα· διο και ως αθλήσαντες δόξης ηξιώθησαν.

Απολυτίκιο Αγ. Πατρικίου, Ακακίου, Μένανδρου και Πολύαινου - 19 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Πατρικίου, Ακακίου, Μένανδρου και Πολύαινου – 19 ΜΑΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα