Άγιος Αρέθας

Τη μνήμη του Αγίου Αρέθα τιμούμε στις 24 Οκτωβρίου.