Άγιος Αρέθας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Αρέθας

Τη μνήμη του Αγίου Αρέθα τιμούμε στις 24 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη του Αγίου Αρέθα τιμούμε στις 24 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Αρέθα:

Ευσεβεία εμπρέπων τη αθλήσει δεδόξασαι, την των Χριστοκτόνων κακίαν καθελών τη ενστάσει σου, διό και προσενήνοχας Χριστώ, Μαρτύρων αρραγή συνασπισμών, ώσπερ θείος παιδοτρίβης και οδηγός, Αρέθα παμμακάριστε. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν Ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Αρέθα - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αρέθα – 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες