Άγιος Αρέθας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Αρέθας

Τη μνήμη του Αγίου Αρέθα τιμούμε στις 24 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Αρέθας. Βίος

Ο Άγιος Αρέθας ήταν άρχοντας στην πόλη Νεγκρίν περί το 542μΧ.

Εκείνη την εποχή, ο Ιουστίνος ήταν Αυτοκράτορας των Ρωμαίων και ο χριστιανός Ελεσβαάν βασίλευε στην Αιθιοπία. Ο ασεβής Δουναάν ο Eβραίος βασίλευε στη χώρα της Oμηρίτιδας (Σαβά ή Αραβία).

Όταν ο θεοσεβής Ελεσβαάν υπέταξε τον κακό Δουνάθαν και έθεσε φρουρούς και άρχοντες από τον λαό του να φυλάττουν και να κυβερνούν την πόλη του, γι’ αυτό ο ασεβής Δουναάν επαναστάτησε και σκότωσε τους φρουρούς του Ελεσβαάν. Και όχι μόνο το έκανε αυτό, αλλά πήγε και πολιόρκησε την πόλη Νεγκρίν. Έδωσε όρκους ότι δεν θα έβλαπτε τους χριστιανούς της πόλης και μπήκε. Ο αδίστακτος Δουναάν πάτησε τους όρκους που είχε δώσει και σκότωσε όλους όσους βρήκε εκεί, άνδρες και γυναίκες, που γενναία και ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό.

Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Αρέθας στάθηκε γενναίος στον αγώνα του μαρτυρίου. Κι ας ήταν τόσο μεγάλος σε ηλικία, που δεν μπορούσε πια ούτε να περπατήσει. Ο Άγιος Αρέθας, αφού στήριξε όσους μαρτύρησαν πριν από τον ίδιο, δέχτηκε τον θάνατο διά ξίφους και έτσι αποδήμησε προς τον Κύριο.

Άγιος Αρέθας. Γιορτή

Ο Άγιος Αρέθας γιορτάζει στις 24 Οκτωβρίου.

Άγιος Αρέθας. Απολυτίκιο

Ήχος α’ Της ερήμου πολίτης

Ευσεβεία εμπρέπων τη αθλήσει δεδόξασαι, την των Χριστοκτόνων κακίαν καθελών τη ενστάσει σου, διό και προσενήνοχας Χριστώ, Μαρτύρων αρραγή συνασπισμών, ώσπερ θείος παιδοτρίβης και οδηγός, Αρέθα παμμακάριστε. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν Ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Αρέθα - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αρέθα – 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
24 Οκτωβρίου....">

Άγιος Αρέθας. Κοντάκιο

Ήχος δ΄ Επεφάνης σήμερον

Ευφροσύvης πρόξεvος ημίν επέστη, η φωσφόρος σήμερον, των Αθλοφόρων εορτή, ηv αvυμvουvτες δοξάζομεv, τον εv υψίστοις υπάρχοντα Κύριον.

Άγιος Αρέθας. Οίκος

Τον νούν μου φώτισον Χριστέ, τη αίγλη των αγώνων, Αρέθα του γενναίου, και πάντων των αγίων των αθλησάντων συν αυτώ· πρώτος γαρ απάντων ανεδείχθη ο στερρός, φαιδρώς παραταξάμενος κατά των αθετούντων την σάρκωσιν σου, του υπέρ φύσιν σαρκωθέντος και τεχθέντος, ίνα ημάς λυτρώσης της πλάνης, και δείξης απλανώς τοις βουλομένοις διοδεύειν την οδόν του μαρτυρίου, ην οι Αθληταί εβάδισαν, σε ανυμνούντες τον εν υψίστοις υπάρχοντα Κύριον.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες