Ματιά

Άγιος Αρτέμων ο επίσκοπος Σελευκείας

Τη μνήμη του Αγίου Αρτέµονος του επισκόπου Σελευκείας τιμούμε στις 24 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Αρτέμων ο επίσκοπος Σελευκείας

Τη μνήμη του Αγίου Αρτέµονος του επισκόπου Σελευκείας τιμούμε στις 24 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Αρτέµονος του επισκόπου Σελευκείας:

Θεία Χάριτη ιερατεύσας, φύσιν άλογον τω ρηματί σου, υπακούουσαν έσχηκας Άγιε, και εναθλήσας Αρτέμων στερρότατα, διπλών στεφάνων θεόθεν ηξίωσαι, Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Αρτέµονος - 24 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αρτέµονος – 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα