Ματιά

Άγιος Χριστόδουλος ο θαυματουγός ο εν Πάτμω

Τη μνήμη του Αγίου Χριστοδούλου του θαυματουργού του εν Πάτμω τιμούμε στις 16 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Χριστόδουλος ο θαυματουγός ο εν Πάτμω

Τη μνήμη του Αγίου Χριστοδούλου του θαυματουργού του εν Πάτμω τιμούμε στις 16 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Χριστοδούλου του θαυματουργού του εν Πάτμω:

Tης Νικαίας τον γόνον και της Πάτμου το καύχημα και των μοναζόντων το κλέος θεοφόρον Χριστόδουλον τιμήσωμεν εν ύμνοις αδελφοί, το σκήνος προσπτυσσόμενοι αυτού, ίνα λάβωμεν την ίασιν των ψυχών και των σωμάτων κράζοντες. Δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Χριστοδούλου του θαυματουργού του εν Πάτμω:

Τοις των δακρύων σου όμβροις, πάτερ Χριστόδουλε, των νοσημάτων εξαίρεις τον καύσωνα· διο σε πιστώς ικετεύομεν, επερχομένων παντοίων κακών ημάς λύτρωσαι, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Χριστοδούλου του θαυματουργού του εν Πάτμω:

Μέγα ευρέ σε η Πάτμος κλέος, παμμακάριστε ποιμήν πατέρων· ως γαρ διήλθες οδόν της ασκήσεως, του ακροτάτου τέλους επέτυχες και παρρησίας ουδόλως διήμαρτες πάτερ, όσιε Χριστόδουλε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μἐγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Χριστοδούλου εν Πάτμω - 16 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Χριστοδούλου εν Πάτμω – 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα