Ματιά

Άγιος Γρηγόριος ο Πάπας Ρώμης ο Διάλογος

Τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Πάπα Ρώμης του Διαλόγου τιμούμε στις 12 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Γρηγόριος ο Πάπας Ρώμης ο Διάλογος

Εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Πάπα Ρώμης του Διαλόγου

Τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Πάπα Ρώμης του Διαλόγου τιμούμε στις 12 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Γρηγορίου του Πάπα Ρώμης του Διαλόγου

Στόμα γρήγορον καταπλουτήσας, νομεύς άριστος του θείου λόγου, ανεδείχθης Ιεράρχα Γρηγόριε, των αρετών γαρ εκφάντωρ γενόμενος, δικαιοσύνης εκφαίνεις την έλλαμψιν Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Γρηγορίου του Διαλόγου - 12 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Γρηγορίου του Διαλόγου – 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα