Άγιος Γρηγόριος ο Πάπας Ρώμης ο Διάλογος

Τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Πάπα Ρώμης του Διαλόγου τιμούμε στις 12 Μαρτίου.