Ματιά

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής

Τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Ομολογητού τιμούμε στις 21 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής

Τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Ομολογητού τιμούμε στις 21 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιακώβου του Ομολογητού:

Εγκράτειας εκλάμψας πάτερ Ιάκωβε, ως ιεράρχης του Λόγου και αληθής λειτουργός, ωρθοτόμησας πιστώς λόγον τον ένθεον, ούπερ την χάριν βέβαιων, δι’ αγώνων ευαγών εδίδαξας προσκυνείσθε, την του Σωτήρος εικόνα, ω και πρεσβεύεις υπέρ πάντων ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Ιακώβου του Ομολογητού - 21 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιακώβου του Ομολογητού – 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα