Άγιος Ιλαρίων ο Μέγας

Ο Άγιος Ιλαρίων ο Μέγας γιορτάζει στις 21 Οκτωβρίου.