Άγιος Ιλαρίων ο Νέος

Τη μνήμη του Αγίου Ιλαρίωνος του Νέου τιμούμε στις 28 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ιλαρίων ο Νέος

Τη μνήμη του Αγίου Ιλαρίωνος του Νέου τιμούμε στις 28 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιλαρίωνος του Νέου:

Ιλαρότητι τρόπων καλλωπιζόμενος, ως καθαρώτατον σκεύος της επιπνοίας Χριστού, της ενθέου βιοτής εδείχθης έσοπτρον όθεν αστράπτεις νοητώς, αρετών μαρμαρυγάς Πατήρ ημών Ιλαρίων, προς απλανή οδηγίαν, και σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ιλαρίωνος του Νέου:

Επίκαιρα

Εν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ᾽ εικόνα· λαβών γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ιλαρίων το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Αγ. Ιλαρίωνος - 28 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιλαρίωνος – 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα