Άγιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος, ο εν Ολύμπω .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος, ο εν Ολύμπω

Τη μνήμη του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου τιμούμε στις 4 Νοεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος, ο εν Ολύμπω

Εορτή του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου

Τη μνήμη του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου τιμούμε στις 4 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου

Tην επίγειον δόξαν, πάτερ, κατέλειπες καταυγασθείς τη ελλάμψει της επινοίας Θεού, όθεν έφανας εν γη ως άστρον άδυτον· θείας φωνής γαρ ως Μωσής μυστικώς αξιωθείς, ισάγγελος ανεδείχθης και δωρημάτων ταμείον, Ιωαννίκιε μακάριε.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπων τοις θαύμασιν, Ιωαννίκιε Πατήρ ημών Όσιε· Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

https://youtu.be/v8vhEZLA_Iw

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες