Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής, ο ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων

Τη μνήμη του Αγίου Ισαακίου του Ομολογητού, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, τιμούμε στις 30 Μαΐου.