Άγιος Κάρπος ο Απόστολος

Last modified date

Άγιος Κάρπος ο Απόστολος

Άγιος Κάρπος ο Απόστολος

Τη μνήμη του Αγίου Κάρπου του Αποστόλου τιμούμε στις 26 Μαΐου.

Τη μνήμη του Αγίου Κάρπου του Αποστόλου τιμούμε στις 26 Μαΐου.

Απολυτίκιο του Αγίου Κάρπου του Αποστόλου:

Θείας χάριτος τη κοινωνία, εκοινώνησας δεσμών τω Παύλω, θεομακάριστε Κάρπε Απόστολε, και κοινωνούς θείας δόξης ανέδειξας, τους δεξαμένους το φέγγος των λόγων σου. Όθεν πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ πανεύφημε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Σχετικά άρθρα