Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος

Τη μνήμη του Αγίου Κοδράτου του Αποστόλου τιμούμε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη του Αγίου Κοδράτου του Αποστόλου τιμούμε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Κοδράτου του Αποστόλου:

Σοφίας ταις ακτίσι φαιδρύνας σου τον βίον, είλκυσας του Πνεύματος, μάκαρ, την πυρίπνοον χάριν και ηύγασας δόγματα ζωής, Κοδράτε, ως απόστολος Χριστού· δια τούτο ως φωστήρα σε απλανή γεραίροντες εκβοώμεν· δόξα τω δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

https://youtu.be/31HOA-fne7o

  Κυριακή του Θωμά - Ψηλάφηση - Απόστολος Θωμάς - Άγιος Θωμάς - o "Άπιστος" Θωμάς και η Ψηλάφηση
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.