Άγιος Λεωνίδης (ή Λεωνίδας) ο επίσκοπος Αθηνών

Τη μνήμη του Αγίου Λεωνίδη (ή Λεωνίδα) του επισκόπου Αθηνών τιμούμε στις 15 Απριλίου.