Ματιά

Άγιος Λεόντιος

Τη μνήμη του Αγίου Λεοντίου τιμούμε στις 18 Ιουνίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Λεόντιος

Τη μνήμη του Αγίου Λεοντίου τιμούμε στις 18 Ιουνίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Λεοντίου:

Ρώμην ένθεον διεζωσμένος, εθριάμβευσας εν τοις αγώσιν, αθλοφόρε του Σωτήρος Λεόντιε· συ γαρ ως λέων προς άθλησιν ώρμησας και πολεμίων το κράτος κατέβαλες. Μάρτυς ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Λεοντίου του Μυροβλύτου - 18 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Λεοντίου του Μυροβλύτου – 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα