Άγιος Μητροφάνης ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Last modified date

Άγιος Μητροφάνης ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Μητροφάνης ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Μητροφάνους του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 4 Ιουνίου.

Εορτή του Αγίου Μητροφάνους του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Μητροφάνους του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 4 Ιουνίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Μητροφάνους του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Αρετών ταις ακτίσι καταλαμπόμενος, Πατριαρχών ανεδείχθης γέρας και θεία κρηπίς, ως Χριστού μυσταγωγός Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη Εκκλησία δαδουχείς, το φέγγος της ευσέβειας. Και νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Σχετικά άρθρα