Άγιος Παχώμιος ο Μέγας

Τη μνήμη του Αγίου Παχωμίου του Μέγα τιμούμε στις 15 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Παχώμιος ο Μέγας

Εορτή του Αγίου Παχωμίου του Μέγα

Τη μνήμη του Αγίου Παχωμίου του Μέγα τιμούμε στις 15 Μαΐου.

Απολυτίκιο του Αγίου Παχωμίου του Μέγα

Αγελάρχης εδείχθης του Αρχιποιμένος, μοναστών τας αγέλας Πάτερ Παχώμιε, προς την μάνδραν οδηγών την επουράνιον, και το πρέπον ασκηταίς, εκείθεν σχήμα μυηθείς, και τούτο πάλιν μυήσας, νυν δε συν τούτοις αγάλλη, και συγχορεύεις εν ουρανίαις σκηναίς.

Απολυτίκιο Αγ. Παχωμίου - 15 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Παχωμίου – 15 ΜΑΙΟΥ
Ρόδος
Ρόδος, ΔωδεκάνησαΡόδος, Δωδεκάνησα

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα