Άγιος Παχώμιος ο Μέγας

Τη μνήμη του Αγίου Παχωμίου του Μέγα τιμούμε στις 15 Μαΐου.