Άγιος Σώζων

Ο Άγιος Σώζων ο Μάρτυρας γιορτάζει στις 7 Σεπτεμβρίου.