Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου τιμούμε στις 8 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου τιμούμε στις 8 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου

Στρατολογία αληθεί Αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε, όπλοις γαρ της πίστεως, παρετάξω εμφρόνως, και κατεξωλόθρευσας, των δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης Αθλητής, όθεν σε πίστει, αεί μακαρίζoμεν.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου του Στρατηλάτου - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου του Στρατηλάτου – 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
8 Φεβρουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες