Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου τιμούμε στις 8 Φεβρουαρίου.