Ματιά

Άγιος Θεόδοτος ο εν Άγκυρα

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδότου του εν Αγκύρα τιμούμε στις 7 Ιουνίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Θεόδοτος ο εν Άγκυρα

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδότου του εν Αγκύρα τιμούμε στις 7 Ιουνίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Θεοδότου του εν Αγκύρα:

Δόσιν ένθεον καταπλουτήσας, την της χάριτος ιερουργίαν, Ιερομάρτυς τρισμάκαρ Θεόδοτε, καθάπερ δώρα Θεώ προσενήνοχας, τας αριστείας των θείων αγώνων σου. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδότου του εν Αγκύρα - 7 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοδότου του εν Αγκύρα – 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα