Ματιά

Άγιος Βασίλειος ο πρεσβύτερος Αγκύρας ο ιερομάρτυρας

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του πρεσβυτέρου Αγκύρας του Ιερομάρτυρος τιμούμε στις 22 Μαρτίου.

Άγιος Βασίλειος ο πρεσβύτερος Αγκύρας ο ιερομάρτυρας

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του πρεσβυτέρου Αγκύρας του Ιερομάρτυρος τιμούμε στις 22 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Βασιλείου του πρεσβυτέρου Αγκύρας του Ιερομάρτυρος:

Θείου Πνεύματος τη επινεύσει, χρίσμα άγιον ιεροσύνης, επαξίως υπεδέξω Βασίλειε, όθεν ως θύμα βασίλειον έθυσας, τω βασιλεί των αιώνων τους άθλους σου. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

https://youtu.be/mMQF-NvrYlc

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα