Άγιος Βασίλειος ο πρεσβύτερος Αγκύρας ο ιερομάρτυρας

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του πρεσβυτέρου Αγκύρας του Ιερομάρτυρος τιμούμε στις 22 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Βασίλειος ο πρεσβύτερος Αγκύρας ο ιερομάρτυρας

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του πρεσβυτέρου Αγκύρας του Ιερομάρτυρος τιμούμε στις 22 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Βασιλείου του πρεσβυτέρου Αγκύρας του Ιερομάρτυρος:

Θείου Πνεύματος τη επινεύσει, χρίσμα άγιον ιεροσύνης, επαξίως υπεδέξω Βασίλειε, όθεν ως θύμα βασίλειον έθυσας, τω βασιλεί των αιώνων τους άθλους σου. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου του Ιερομάρτυρος - 22 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Βασιλείου του Ιερομάρτυρος – 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
Cavo Greco, Αγία Νάπα
Cavo Greco Κύπρος CyprusCavo Greco Κύπρος Cyprus

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντα να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα