Ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς (παπά-Πλανάς)

Τη μνήμη του Αγίου Νικολάου Πλανά τιμούμε στις 2 Μαρτίου.