«Σύντομο υπόμνημα στους Ψαλμούς», Δημήτρης Καϊμάκης

Το «Σύντομο υπόμνημα στους Ψαλμούς» πρέπει να βρίσκεται σε κάθε βιβλιοθήκη Ελληνικού Ορθόδοξου Χριστιανικού σπιτιού.