Τα 3 είδη πίστης στον Θεό

Τι πιστός θες να είσαι; Δούλος, μισθωτός ή υιός Θεού;