Θαύμα μετά την κοίμησή του αγίου πατρός ημών Ιωάννη Καλαΐδη

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Θαύμα μετά την κοίμησή του!