Θαύμα μετά την κοίμησή του

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Θαύμα μετά την κοίμησή του!