Θαυμαστή εμφάνιση μετά την κοίμησή του

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Θαυμαστή εμφάνιση μετά την κοίμησή του!