Θαυμαστή εμφάνιση του αγίου Πατρός

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Θαυμαστή εμφάνιση του αγίου Πατρός!