Θαυμαστό γεγονός λίγο πριν την κοίμησή του

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Θαυμαστό γεγονός λίγο πριν την κοίμησή του!