Θεοτόκος, Απόστολος Πέτρος, και Απόστολος Ιωάννης εις Μικρά Ασία, π. Ευάγγελος Παπανικολάου