Το Αρχονταρίκι

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.