Το κακό πανηγυρίζει αλλά το καλό γυρίζει. π. Διονύσιος Ταμπάκης