αντί κοινωνικότητας

Χωρίς να θέλει να προσβάλλει ούτε τον Ρωμύλο ούτε τον Ταρζάν ούτε τον HAL 9000, η Κας έκρινε ότι τα...