Γλωσσοδέτες

Η μάνα μου στο γόνα της

Η μάνα μου στο γόνα της ψωμί ψιλή σφελίδα έκοβε και όσοι ξεψωμώνανε στη μάνα μου κωλώνανε. Τον γλωσσοδέτη αυτό μας τον έστειλε η Νιάρχου Φωτεινή, την οποία και ευχαριστούμε πολύ!

Η ουρά

Της αλεπους η ουρά 7 φορές εξεθηλικαροκομποθηλικοδέθηκε. Τον γλωσσοδέτη αυτό μας τον έστειλε ο Ανδρέας Τσιριγώτης, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

Ο κότσυφας

Ο κότσυφας Γιατί έρχεται ο κότσυφας, ο μότσυφας, με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του να σου φάει τα σκουλήκια, τα μερμήγκια, τα σκουληκομερμηγκοπαιδόπουλά σου. Το γλωσσοδέτη αυτό μας τον έστειλε η Τζένη Παπαδοπούλου, την οποία και ευχαριστούμε πολύ!