Η ουρά

Της αλεπους η ουρά 7 φορές εξεθηλικαροκομποθηλικοδέθηκε. Τον γλωσσοδέτη αυτό μας τον έστειλε ο Ανδρέας Τσιριγώτης, τον οποίο και ευχαριστούμε...