Εκλογές και αποχή, του George Nathan

Εκλογές και αποχή, του George Nathan

Οι κακοί πολιτικοί εκλέγονται από πολίτες που δεν ψηφίζουν.

George Jean Nathan

Σχετικά άρθρα