Φιλαργυρία .: Είπαν .: Ματιά
 

Φιλαργυρία

Η φιλαργυρία είναι…

Γράφει: Matia Gr
Φιλαργυρία

Η φιλαργυρία είναι η αρχή όλων των κακών.

Alphonse de Lamartine

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.