Με γδύσατε…

Ήταν ένας Ιταλός, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας. Ένας παπάς, έχασε το σταυρό του στη θάλασσα. Βουτάει ο Ιταλός και...