Μπάλες έτοιμες για όλα

Μια εύκολη μικροκατασκευή που θα τακτοποιήσει όλες τις μπάλες, που υπάρχουν στο σπίτι, για πάντα!