Επτά Διάκονοι .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Επτά Διάκονοι

Ο λόγος του Θεού έφτανε σε όλο και περισσότερους, το πλήθος των μαθητών αυξανόταν και πάρα πολλοί Ιουδαίοι βαπτίζονταν Χριστιανοί. Έτσι επιλέχτηκαν Επτά Διάκονοι, οι οποίοι βοηθούσαν στις αγάπες, δηλαδή στα κοινά τραπέζια των πρώτων Χριστιανών. Στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι ήταν ο πρώτος που επιλέχτηκε ως διάκονος ήταν ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας.

Όπως διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο των Πράξεων οι Επτά Διάκονοι ήταν ο Στέφανος, ο Φίλιππος, ο Πρόχορος, ο Νικάνωρ, ο Τίμωνας, ο Παρμενάς και ο Νικόλαος, τους είχε διαλέξει ο λαός και τους είχαν μεταδώσει τη χάρη του Θεού οι Απόστολοι.