Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος και Διάκονος

Τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου και Διακόνου τιμούμε στις 11 Οκτωβρίου.