3-5 Πηγάδια, Νάουσα, Ημαθία, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το χιονοδρομικό κέντρο στα 3-5 Πηγάδια της Ημαθίας.

Go to top