Αμμουλιανή, Χαλκιδική, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από την Αμμουλιανή στην Χαλκιδική.