Κομοτηνή, Ροδόπη, Θράκη, Ελλάδα

Φωτογραφίες από την Κομοτηνή.