Λιμάνι, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το Λιμάνι στη Θεσσαλονίκη.