Λίνδος, Ρόδος, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Φωτογραφίες της Λίνδου στη Ρόδο.