Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου, Μελάτες, Άρτα, Ήπειρος, Ελλάδα